2021.12.14 JV & Varsity Girls Vs. Boonville2021.12.14 Varsity Boys Vs. Boonville2022.01.05 Varsity Girls Vs. Southern Boone2022.01.05 Varsity Boys Vs. Southern Boone2022.01.17 Freshman Vs. Eldon2022.01.17 JV & Varsity Vs. Eldon2022.01.18 JV & Varsity Girls Vs. Moberly2022.01.18 Varsity Boys Vs. Moberly