2020.11.20 JV & Varsity Girls  Vs. Monroe City2020.12.11 JV & Varsity Boys Vs. Hannibal (Senior Night)2021.01.11 Freshman Boys Vs. Blair Oaks2021.01.19 JV & Varsity Girls Vs. Father Tolton2021.01.21 JV & Varsity Girls Vs. Marshall2021.01.23 Varsity Girls Vs. South Callaway2021.02.02 JV & Varsity Girls @ Mexico2021.02.02 Varsity Boys @ Mexico2021.02.12 JV & Varsity Girls Vs. Kirksville2021.02.12 Varsity Boys Vs. Kirksville2021.02.22 JV & Varsity Girls Vs. Mexico2021.02.23 JV & Varsity Girls Vs. Moberly (Courtwarming)2021.02.23 Varsity Boys Vs. Moberly (Courtwarming)2021.03.02 Class 4 District 8 Semi-Finals Vs. Boonville2021.03.04 Class 4 District 8 Championship @ Father Tolton